DELA

Vrakölet ska återskapas

Landskapsregeringen har beslutat att vrakölet ska rekonstrueras, bara analyserna går vägen.
I dag hölls en presskonferens i Esbo om vrakölet, ölet som återfanns när man bärgade 200-årig champagne i somras. Med anledning av det har landskapsregeringen skickat ett pressmeddelande:

Ett av världens äldsta bevarade öl ska analyseras och rekonstrueras. Ölet, som upptäcktes på Åland förra sommaren i ett gammalt skeppsvrak från 1800-talet, ska analyseras i syfte att återskapa drycken. Målsättningen är att genom olika analyser kunna återskapa receptet för att sedan möjliggöra tillverkning i ny industriell produktion. För analysen svarar Teknologiska forskningscentralen VTT i Esbo.
Fem flaskor öl bärgades från ett gammalt skeppsvrak nära Föglö i Ålands södra skärgård sommaren 2010. Flaskorna, som legat bevarade på havets botten på cirka 50 meters djup, tros ha tillverkats under första halvan av 1800-talet. Under bärgningsarbetet gick en av dessa flaskor sönder då det sköra glaset hade en spricka. Man kunde då konstatera att flaskan innehöll skummande mörkt öl. Vilken typ av öl det är fråga om är en av frågorna som man nu söker svar på.
– I första hand vill vi analysera innehållet i flaskorna. Vår förhoppning är därefter att man ska kunna återskapa det ursprungliga receptet så att det kan användas vid nytillverkning, säger avdelningschef Rainer Juslin vid Ålands landskapsregering.
Trots ölets extremt höga ålder bedömer man att vätskan klarat sig bra på botten av Östersjön. Den låga temperaturen och mörkret i vraket har gjort att lagringen varit optimal och trycket i flaskorna har gjort att saltvatten inte kunnat tränga in genom korkarna.
– För oss är det oerhört intressant att undersöka vilken typ av jäst som användes i början av 1800-talet och vilken typ av kvalitet ölet som man då framställde hade. Var ölet kanske väldigt starkt och bittert? I början av 1800-talet förstod man inte vilken roll jäst hade i framställningen av öl, säger VTT:s kundchef Annika Wilhelmson.
Beträffande skeppsvrakets ursprung och exakta ålder pågår ännu arbetet med att åldersbestämma vraket. Det bedöms dock vara ett fartyg som sjönk under första halvan av 1800-talet. I lasten har också hittats flera olika sorter gammal champagne. Ålands landskapsregering är ägare till samtliga fynd. Undersökningarna vid VTT beräknas vara klara i maj 2011.