DELA

Vrakölen på analys

Nu inleder den statliga tekniska forskningscentralen VTT analysen av den öl som hittades ombord på det så kallade champagnevraket.

Analysen är en långsam och omständig process som kommer att ta månader i anspråk.
– Flaskan öppnas på måndag för att man under en arbetsvecka skall hinna processa de prover som krävs, berättar utbildnings- och kulturavdelningens chef Rainer Juslin.
För att föra ut en ölflaska från Åland krävdes tillstånd av landskapsregeringen eftersom det handlar om ett kulturhistoriskt föremål som är skyddat enligt lag.

Titte Törnroth-Sarkkinen