DELA

Vrakfyndet säkras och undersöks

Med anledning av Christian Ekströms sensationella vrakfynd på åländskt vatten har landskapsregeringen utfärdat dykningsrestriktioner inom området för fyndet. Restriktionerna trädde i kraft med omedelbar verkan den 19 juli, med hänvisning till Landskapslagen som ger landskapsregeringen möjlighet att meddela särskilda föreskrifter om det är nödvändigt för bevarande av det maritima kulturarvets värde.
Restriktionen införs eftersom en vetenskaplig dokumentation av vraket skall göras och risken för kontamination och oavsiktliga skador skall minimeras inför dokumentationen. Beslutet gäller till och med den 31 december 2010.
I beslutet konstaterades samtidigt att tillstånd givits åt Christian Ekström för att ta upp en champagneflaska från vraket för undersökning och datering. (ak)