DELA

Vrakchampagnen ”väldigt bra pr” för Åland

Pr-värdet för champagnefyndet kan inte mätas i pengar, men experter Nyan talat med säger att värdet kan bli ännu högre om man förstår att hitta en långsiktig nytta av champagnen.
PR-värdet kan mätas på många sätt säger Jan-Åke Törnroos, professor i internationell marknadsföring vid Åbo Akademi och bosatt i Brändö Lappo. På internet kan man se hur genomslagskraften är i de sociala medierna, exempelvis twitter och facebook. Och genom tidningsrubriker skapas intresse.
– Åland har kommit över nyhetströskeln i flera större tidningar, i tv och media och ur den synvinkeln har det varit väldigt bra pr för lilla Åland, säger Törnroos.


Ökar intresset
Att nyheten om champagnegaleasen lästs upp i världsmedia ger åtminstone ett kortsiktigt intresse för Åland som kan påverka turismen i en positiv riktning. Även om kostnaderna för landskapet närmar sig 300.000 euro är värdet av nyhetsspridningen större än det.
– Evenemangen, som auktionen, har blåsts upp i media och om man räknar ihop allt det ökar det otvivelaktigt kunskapen om Åland, att det finns och var det finns, säger Törnroos.

Läs mer om landskapets champagneutgifter i onsdagens Nya Åland.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax