DELA

Vrakchampagnen skapade rubriker

Provsmakningen av vrakchampagnen blev en massmedial succé och fick stort utrymme i riket.
Ryska föderskor på ÅHS och Nya Ålands pris som bästa lokaltidning var andra ämnen som uppmärksammades av många finskspråkiga media.
Landskapsregeringens satsning på att introducera vrakchampagnen för journalister har visat sig vara ett fungerande koncept för att få landets finskspråkiga media att rikta blickarna hitåt.
– Det lyckade mediajippot resulterade i 48 artiklar och 22 radio- och tv-inslag i landets finskspråkiga media, meddelar Ålandskontorets Maija Nunez i pressöversikten för november 2010.
Nyheten om att ÅHS ställer sig positiv till att ta emot ryska föderskor var en annan åländsk nyhet som väckte intresse i riket. Den publicerades i 13 tidningar.
16 tidningar redogjorde för vilka tidningar som fått pris av Tidningarnas förbund och i det sammanhanget nämndes Nya Åland med anledning av utmärkelserna bästa lokaltidning och bästa nätservice.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen