DELA

Visit Åland: Nu ska vi börja jobba

Färre trycksaker, färre mässor, mer riktad marknadsföring på webben, kanske tv. Och ingen ny vd innan styrelsen vet vad den vill med Visit Åland.
Det budskapet hade styrelseordförande Susanne Fagerström till medlemmarna igår.
– Jag jobbar sedan drygt två veckor operativt i Visit Åland och kommer att göra det så länge det behövs. Vi kan inte rekrytera någon ny vd innan vi vet vad den personen ska jobba med.
Nu handlar det om att utforma hur man ska jobba för att verkställa strategiplanen, det vill säga destinationsmarknadsföra Åland. Det arbetet ska utföras i samarbete med Ålands näringsliv och landskapet.
– Vi skulle väldigt gärna jobba i samma lokal som Ålands näringsliv, men ännu har vi inte hittat någon som passar.
I lokalen ska finnas både undervisningsutrymmen och turistinformation, vilket ställer vissa krav både vad gäller storlek som placering.
Nu ska Åland som resmål analyseras på alla upptänkliga sätt; omvärlden, trenderna, marknaden, kunderna och konkurrenterna.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist