DELA

Visioner förtydigas i värdighetsgarantier

Det opolitiska förtroenderådet påminner alla socialnämnder på Åland om de värdighetsgarantier i äldreomsorgen som arbetats fram som vägledning.
I riket trädde en ny lag om äldreomsorg i kraft den 1 juli i år. Lagen gäller dock inte på Åland. Dessutom har både socialstyrelsen och landskapsregeringen utfärdat kvalitetsrekommendationer.
– Situationen inom äldreomsorgen i Finland och på Åland har motiverat förtroenderådet att komma med rekommendationer för äldreomsorgen på Åland, säger rådets ordförande Leif Jansson.

Modell från Sverige
Enligt modell från Sverige har förtroenderådet utarbetat värdighetsgarantier som konkretiserar rekommendationerna och som ska förbättra situationen för äldre inom bland annat hemservicen och dygnet runt-vården. Tanken är att värdighetsgarantierna ska visa hur visioner och teoretiska rekommendationer kan förverkligas i praktiken.
Förtroenderådet har konsulterat bland andra stadens äldreomsorgschef Bitti Vik i arbetet.
– Idealet skulle vara att värdighetsgarantierna skulle följas av ett avtal mellan den som erbjuder servicen och klienten, säger Leif Jansson.
Han påminner om den stora utredning som gjordes på riksnivå för några år sedan då drygt 100 äldre intervjuades. Situationen var inte bra, kunde man konstatera.
Vad behöver göras för att värdighetsgarantierna inte bara ska bli vackra ord på papper?
– Det som förtroenderådet föreslår är inte alls ogenomförbart och det behöver inte ens kosta pengar. Det är först och främst en inställningsfråga.

Rätt att fatta beslut
Grundbulten i värdighetsgarantierna är de äldres integritet och rätt att fatta beslut som rör den egna personen. Här följer ett axplock:
Utevistelse minst en gång i veckan och social samvaro dagligen
Hjälp med påklädning och frukost med mera enligt önskemål
Egentid med en kontaktperson minst en timme per vecka
Näringsriktig och god mat i lugn och trygg miljö
Personalen ska samarbeta med närstående enligt önskemål
Munhälsobedömning och tandvård en gång om året
Vårdsplan inom tre veckor från inskrivning
Tillgång till medicinskt utbildad personal vid vård i livets slutskede.

Annika Orre