DELA

Vinterstammen ökade förra året

På fasta Åland är älgarnas könsfördelning idealisk. I skärgården är däremot tjurarna långt färre än korna.
Totalt verkar det totala antalet älgar i vinterstammen ha ökat något.
Jaktförvaltningens statistik visar att det förra året fälldes 184 älgar fördelat på 53 tjurar, 39 kor och 92 kalvar. Dubbelt så många älgar fälldes i skärgården som på fasta Åland.
De flesta jaktlag på fasta Åland verkar ha försökt spara tjurar med upp till åtta taggar. Landskapsregeringens jaktförvaltare Robin Juslin hoppas att effekterna ska ge ordentligt utslag under den här treårsperiodens sista älgjakt.
– Nästa höst ska det nog börja synas ordentligt. På vissa håll är det redan nu gott om mellantjurar.

Förbättring
Det som redan nu står klart är att vinterstammens könsfördelning har jämnat ut sig. På fasta Åland är den nästintill idealisk med 109 tjurar, 110 kor och 60 kalvar. I skärgården är fördelningen inte lika bra: 93 tjurar på 150 kor.
– Vi eftersträvar en 50/50-fördelning bland de vuxna djuren. Det är så kort tid som korna brunstar och man har tidigare överskattat tjurarnas förmåga att hinna med fler kor, säger Robin Juslin.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman