DELA

Vinterkräksjuka på sjukhuset

– Vinterkräksjukan graserar, vilket innebär att vi nu stänger avdelningen tills det lugnar ner sig, säger medicinklinikens chef Tommy Holmström.
Allmänheten uppmanas att undvika sjukhusbesök.

Chefläkare Peter Rask berättar i ett pressmeddelande att sjukdomen tog fart i tisdags på sjukhuset. Främst är det medicinkliniken och akutmottagningen som drabbats, både patienter och personal har insjuknat.
Rask uppmanar allmänheten att om möjligt undvika besök vid sjukhuset och i princip råder besöksförbud för anhöriga till inneliggande patienter. 

Är det vanligt att en avdelning tvingas stänga på grund av vinterkräksjukan?
– Det är ett nästan årligen återkommande fenomen, säger Tommy Holmström.
Och en sökning i Nya Ålands arkiv visar att senast i februari 2008 stängde centralsjukhuset sin kirurgiska avdelning tillfälligt på grund av just vinterkräksjukan.
Hur sjuk blir man?
– Det varierar från år till år. De patienter som insjuknat nu har haft ordentliga diarréer i ungefär två dygn, men även kastat upp.

Läs mer i morgondagens Nya Åland

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax