DELA

Vinterkräksjuka på ÅHS

Medicinavdelningen på Ålands centralsjukhus har drabbats av vinterkräksjuka. Därför tar man inte emot några besökare just nu.
Den 8 januari upptäckte personalen att noroviruset som orsakar den så kallade vinterkräksjukan drabbat medicinavdelningen på ÅHS.
– Då såg vi de första tecknen, säger chefsläkare Jaana Lignell.
Sedan dess har sammanlagt 18 personer, sex patienter och tolv anställda inom ÅHS, drabbats av vinterkräksjukan.
– För tillfället visar fyra patienter symptom på medicinavdelningen. Vi har samlat dem på samma del av avdelningen för att hindra smittspridning. Dessutom är det besöksförbud just nu. Personal som uppvisar symptom går hem och måste vara symptomfria i två dagar innan de kommer tillbaka på jobb.
Vinterkräksjuka drabbar vanligtvis människor främst mellan november och mars. För att hindra smittspridning och undvika att själv bli sjuk är det viktigt med god handhygien.
– Tvätta händerna med tvål och vatten efter toalettbesök, före man lagar mat och när man kommer hem efter att ha varit ute i samhället och träffat andra, tipsar Lignell.

Malin Lundberg