DELA

Vinstras för Alandiabolag

Den internationella lågkonjunkturen syns i Alandiabolagens bokslut.
Intäkterna från placeringsverksamheten sjunker kraftigt.
Bokslutet för 2011 visar en förlust på 0,4 miljoner euro för moderbolaget Redarnas ömsesidiga försäkringsbolag. Föregående år var vinsten 5,2 miljoner.
Placeringsverksamhetens nettointäkter minskade från 8,2 miljoner till drygt 3,7 miljoner.
Omsättningen blev 20,9 miljoner, jämfört med 24, 2 miljoner föregående år.
Redarnas ömsesidiga försäkringsbolag äger hundra procent av Pension-Alandia och Liv-Alandia, och 83 procent av försäkringsbolaget Alandia.
Alandia visar en förlust på drygt 83.000 euro jämfört med 2,7 miljoner i vinst 2010. Nettonintäkterna från placeringarna sjönk från 6,3 till 3,1 miljoner.
Liv-Alandias vinst blev 268.570 euro, jämfört med drygt en miljon föregående år.
Alandiabolagens totala premieinkomster för 2011 blev 85 miljoner euro.
Koncernens solvens är god och det finns inget behov av att justera premierna uppåt, säger Alandiabolagens vd Leif Nordlund.
Alandiabolagens sjöförsäkringsavdelning Alandia Marine hade vid årsskiftet 2.259 fartyg försäkrade med ett totalt försäkringsvärde på 7,1 miljarder euro. Medelandelen av risken var 21,2 procent.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom