DELA

Vinlandsansökan dras tillbaka

Finland/Åland skall inte bli något vinodlarland. Riksdagens jord- och skogsbruksutskott vill att ansökan till EU dras tillbaka.
Utskottet kom i fredags med ett utlåtande i frågan till stora utskottet. Samtidigt informerades jord- och skogsbruksministeriet.
– Det är ministeriet som drar tillbaka ansökan. Det här går inte upp på statsrådsnivå, säger Mats Nylund (sfp), medlem i utskottet.
Orsaken till utskottets förslag är att jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel inte får det att gå ihop att Finland dels vill betala ut stöd till jordbruket på grund av ogynnsamt klimat, dels vill ha status som vinodlarland.
– Ni vet det på land, vi vet det i riket att ansökan och 141-stödet inget har med varann att göra. Och Fischer Boel vet det också, säger Nylund till Nya Åland.
Förslaget att ansöka om vinodlarstatus har kommit från Åland. Statusen behövs för att gårdsbutiker skall få sälja sitt eget vin, gjort på druvor, till turister.
– Det viktiga är att Finland får ha kvar benämningen bärvin, säger Nylund.
Det görs mycket vin i landet på bär av olika slag.


Snedvrider
I en debattartikel i lördagens Hufvudstadsbladet återkommer Fischer Boel till frågan om 141-stödet, ett nationellt stöd som med tillstånd av EU betalas ut till odlare i södra Finland.
Det är uppenbart att hon vill få slut på stödet.
– Den finska regeringens krav på en ytterligare förlängning av stödet enligt 141 får inte leda till en snedvridning av konkurrensen i EU, skriver Fischer Boel bland annat.
– Kommissionen är inte ute efter att plötsligt rycka undan mattan för de finska jordbrukarna. Ett tillfälligt stöd kan dock inte vara för evigt. Kommissionen väntar nu att den finska regeringen överlämnar ett ändrat förslag, som möjliggör en planmässig övergång.
Mats Nylund hoppas och tror att stödet kan finnas kvar i någon form.
– Jag tror på någon form av lösning. Och faktum är att det stödet är viktigt för Åland. Jordbruket är större på Åland än i landet som helhet, säger han.
Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila skall träffa Fischer Boel för fortsatta diskussioner om stödet i mitten av november. Stödperioden löper ut vid årsskiftet.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax