DELA

Vindstödsmodeller lades fram

– Jag tycker att vi har tagit ett steg framåt. Det var ett konstruktivt möte.
Så kommenterade landskapets förvaltningschef Arne Selander det samtal som han, Europarättschef Michaela Slotte, finanschef Dan E Eriksson och energiutvecklare Henrik Juslin deltog i tillsammans med tjänstemän på arbets- och näringsministeriet i Helsingfors i går.
På mötet presenterade de åländska representanterna olika modeller för hur Åland kunde delta i finansieringen av det nya stöd för förnybar energi som riksdagen väntas klubba av nästa vecka.
– Vi kan inte berätta om de olika modellerna ännu eftersom vi är inne i en förhandlingssituation. Men det handlar om hur penningströmmarna mellan riket och Åland ska hanteras.
Alla var överens om att fortsätta samtalen. Nästa möte hålls den 26 januari.
Enighet fanns också om målet, säger förvaltningschefen – att Åland ska ingå i stödsystemet.
– Men det är olyckligt för Åland på så sätt att det blir en fördröjning i utbetalningen av stödet till åländska vindkraftsproducenter. Först ska riksdagen behandla lagförslaget färdigt, sedan ska vi komma överens om hur Åland och Finland gemensamt ska nå EU:s klimatmål, och efter det ska vi införa motsvarande lagstiftning.
I bästa fall kan Åland vara klart för stöd om ett knappt år, är hans gissning. (ao)