DELA

Vindlande färd till sko lan

En lång och vindlande väg till skolan.
Det har eleverna som snurrar på mellan byar och gårdar i norra Hammarland innan de kommer till skolan i Näfsby.
Nya Åland åkte med i skolbussen i går.
Föräldrar till barn i främst Skarpnåtö och Strömma har, som Nya Åland berättade förra veckan, protesterat mot det nya skjutssystem med Viking Lines bussbolag som kommunen gått in för. Också det lokala företaget Taxijouren, som förlorade upphandlingen i våras mot Viking Line buss och Mariehamns taxi, har ställt kritiska frågor angående trafiksäkerheten till skolledningen.
Under de första dagarna följde konkurrenten noga med hur den nya entreprenören skötte sitt uppdrag på rutten Mörby Frebbenby. Enligt uppgift steg vissa elever av bussen på fel ställe och på fel sida trots att det i upphandlingshandlingarna tydligt framgår att eleverna ska hämtas och lämnas på rätt sida av vägen eller ledas över av chauffören.
Nya Åland följde med i går på norra linjen med start klockan 7.15 på morgonen vid Viking Lines grarage i Jomala Sviby.

Läs mer om det här i dagens Nya Åland.

Text och foto: Annika Orre

annika.orre@nyan.ax