DELA

Vindkraftsstödet är klubbat

Efter fyra år och två regeringar har staten nu sagt ja till produktionsstöd för vindkraft på Åland.
Näringsminister Jan Vapaavuoris (Saml) förslag godkändes i finanspolitiska utskottet i går.
– Jag är mycket nöjd med att vi nu gjort framsteg i en fråga som varit aktuell i flera år. Arrangemanget markerar regeringens positiva inställning till främjandet av vindkraften inom hela landet, konstaterar näringsminister Jan Vapaavuori i det pressmeddelande som arbets- och näringsministeriet skickade ut i går om att linjerna för stödet nu är klart.
Beslutet innebär att staten bidrar till det produktionsstöd som betalas för el som produceras vid de åländska vindkraftverken.
– Energipolitiken faller inom landskapets behörighet, och behörighetsförhållandena ska inte ändras. Landskapet förbinder sig att genom sina egna beslut och den finansiering som krävs för verkställande av besluten fullgöra de åtaganden i fråga om förnybar energi som följer av EU-rätten och öka andelen förnybara energikällor i landskapet med minst 9,5 procent fram till 2020, vilket är det mål som EU uppställt för Finland, konstaterar ministeriet.
– Jippii, säger vindkraftsdirektören Henrik Lindqvist.
– Det här är ett stort steg framåt!
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen