DELA

Vindkraftssatsning riskerar stoppas

NYHETER. Åland ställs utanför stödsystemet för vindkraftsutbyggnaden i det lagförslag som regeringen i Helsingfors i fredags skickade på remiss.
Beslutet innebär en riktig kalldusch för landskapsregeringen och de åländska energibolagen som väntat på stödet för att kunna förverkliga de planerade vindkraftsparkerna i Hammarland och Eckerö och efter det fortsätta med jätteparkerna i östra skärgården. Utbyggnaden av vindkraften ses som den kanske största framtidsnäringen på Åland.
På Åland har man länge legat i startgroparna för att bygga ut vindkraften i stor skala. Ålands vindenergiandelslag och Ålands elandelslag har alla tillstånd klara för att bygga vindparker i Hammarland och Eckerö och planerna på jättevindparker i östra skärgården är långt hunna. Utbyggnaden av vindkraften – och de exportmöjligheter som följer med – definierats som den kanske viktigaste framtidsnäringen för Åland.
Två viktiga beslut behövs för att utbyggnaden ska kunna börja: dels en ny elkabel mellan Åland och riket för 125 miljoner euro, dels att Åland ingår i det kommande riksomfattande systemet med inmatningstariffer för vindkraften, alltså stödsystemet för hur utbyggnaden ska finansieras.


Som en kalldusch
I fredags kom regeringens första lagförslag för hur den nödvändiga utbyggnaden av förnybara energiformer ska stödas ekonomiskt. I det ingår inmatningstariffsystemet för vindkraft, och som en kalldusch kom beskedet att Åland ställs utanför i och med självstyrelsen och den egna behörigheten på näringslivsområdet.
Det betyder i sin tur att utbyggnaden av vindkraften på Åland blir omöjlig att genomföra.
Henrik Lindqvist, vd för Ålands vindenergiandelslag, är djupt oroad.
– Vår önskan är att det går att hitta en politisk lösning, och jag förutsätter att de åländska ministrarna och tjänstemännen nu gör allt de kan för att få med Åland i systemet. Det är mycket, mycket viktigt att problemet går att lösa. Om frågan inte blir löst kan vi inte bygga mera vindkraft. Det finns inte en chans att åländska skattebetalare och elanvändare ska kunna finansiera utbyggnaden på egen hand.


Högsta politiska nivå
Lantrådet Viveka Eriksson berättar att större delen av landskapsregeringen är involverad i kampen för stödsystemet – en kamp som nu alltså sker på högsta politiska nivå.
– Ända tills i fredags har vi tyckt att den politiska diskussionen kring tariffsystemet har varit ganska klar, och vi har uppfattat att Åland skulle ingå. Det är oresonligt viktigt att Åland blir en del av systemet, både för Åland och för landet som helhet. Åland kan verkligen bidra för att uppfylla Finlands klimatmål.

ANNIKA ORRE