DELA

Vindkraftsföretagen förlorar miljoner

De åländska vindkraftsföretagen förlorar stora pengar om regeringens lagförslag om stöd till förnybar energiproduktion går igenom.
Dagens vindkraftsproducenter går i så fall miste om nästan en halv miljon euro per år.
Henning Lindström, vd för Mariehamns bioenergi ab, konstaterar i en insändare att inte bara de planerade vindkraftsparkerna och bioenergiverken, utan också de befintliga anläggningarna förlorar pengar på lagen.
I lagförslaget upphävs nämligen den accis om elström och vissa bränslen som staten bidragit med i flera decennier och utbetalningen flyttas till den nya lagen.


Skatt blev näringsstöd
Accisen är en skattelag där riket har behörigheten men blir enligt förslaget en näringsstödslag där Åland har behörigheten – alltså slipper staten betala stödet till de åländska företagen.
Ålands vindenergiandelslags vd Henrik Lindqvist inte upptäckte den vid första genomläsningen av lagförslaget
– För de fem vindkraftsproducenter som finns i dag på Åland betyder det en sammanlagd intäktsförlust per år på cirka 430.000 euro och cirka 40.000 euro för Mariehamns bioenergi. För vindkraften skulle det betyda att en tredjedel av intäkterna försvinner. Det är inget mindre än en katastrof.
Riksdagens grundlagsutskott har begärt in landskapsregeringens utlåtande om lagförslaget. Landskapsregeringen svarar att det liggande förslaget omöjliggör för Åland att uppfylla miljökraven eftersom Åland inte får del av stödsystemet.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax