DELA

Villkorligt fängelse för våldtäkt på elev

Ett år och en månads villkorligt fängelse samt 80 timmars samhällstjänst blev straffet för den manlige lärare som förgrep sig sexuellt på en elev.
Den 52-årige mannen dömdes i maj av Ålands tingsrätt till villkorligt fängelse och 80 timmars samhällstjänst.
Tingsrätten skriver att den allmänna rättsuppfattningen skulle kräva att straffet utdöms till ovillkorligt eftersom det har varit frågan om en lärare som har utnyttjat sin elev.
Däremot har det beslutats att svaranden ska dömas till villkorligt fängelse med tanke på att han inte har några anteckningar i straffregistret sedan tidigare.
Straffet på ett år och en månads villkorligt fängelsestraff samt 80 timmars samhällstjänst utgör enligt tingsrätten en rättvis påföljd med beaktande på hur skadligt brottet är i kombination med mannens motiv och skuld.
Prövotiden för brottet löper ut 11 februari 2011.


Ersättning
Den dömde våldtäktsmannen åläggs ersätta staten sammanlagt 4.848 euro för bland annat rättegångs- och bevisningskostnader.
Därtill ska gärningsmannen betala skadestånd till målsäganden för psykiskt lidande och tillfälliga men där sveda och värk ingår. Den sammanlagda summan uppgår till 6.000 euro.
Tingsrätten valde att sekretessbelägga målsägandens identitet och rättegångshandlingarna 15 juni i år.

NIKLAS E.W. ERIKSSON