DELA

Vill skära ner på driften för att kunna investera

Stadsstyrelsen har gått flitigt fram med rödpennan över stadsdirektörens budgetförslag för de kommande tre åren.
Men de stora investeringarna – Trobergshemmets andra etapp, Övernäs skolas tillbyggnad och Nyängens ”elementhusdaghem” består.
Socialdemokraterna i stadsstyrelsen föreslog att skatteprocenten skulle höjas för nästa år från 16,5 till 17 för att täcka de stora investeringar som staden har framför sig. Men de frisinnade ledamöterna och liberalerna motsatte sig en skattehöjning och utgår från att det går att spara på driften eller skjuta upp andra investeringar till nästa planperiod, bland annat i utbyggnaden av Västerhamn och inom trafiken.
Socialdemokraterna oroas över investeringarnas storlek och ville därför att andra etappen av Trobergshemmets om- och utbyggnad skulle skjutas upp, men också det förslaget röstades ner av frisinnade ledamöter och liberaler.


Ska spara mera 2012
Stadsdirektör Bjarne Petterssons budgetförslag stod sig med andra ord rätt bra i stadsstyrelsen, även om det överskott han räknade med – knappt 200.000 euro – för nästa år fördubblades efter stadsstyrelsens nedskärningar. Det budgeterade överskottet för nästa år blir efter stadsstyrelsens behandling cirka 400.000 euro ifall förslaget går igenom i stadsfullmäktige.
Stadsstyrelsens ordförande Johan Ehn (FS) håller med om att investeringarna är fortsatt dyra nästa år, men säger att avsikten är att staden 2012 ska spara en miljon euro i förhållande till stadsdirektörens budgetförslag. Han räknar med att skatteinkomsterna återhämtar sig så att överskottet blir upp emot 5 miljoner euro år 2013.
– Under de kommande tre åren bör alltså staden klara målet med 2 miljoner i budgeterat överskott per år, räknar han med.


Ökar skuldbördan
Men de kommande stora investeringarna i ombyggnaden av Trobergshemmets gamla del, Övernäs skolas tillbyggnad för högstadiets behov, Nyängens daghem och i Västerhamn leder ändå till att stadens redan höga skuldbörda ökar med cirka 6 miljoner euro under de kommande tre åren.
– Men genom det har vi skapat en utveckling som gör att vi efter 2013 ska kunna öka avbetalningarna på lånet, hävdar Johan Ehn.
Stadsstyrelsens budgetförslag bygger med andra ord på att minimera driftskostnaderna för att ha råd med investeringarna.
– Det ger oss en möjlighet att tänka på ett helt nytt sätt, säger han och tar som exempel de ofta påkostade lösningarna som planeras för olika projekt, som förslaget ”Ströget” för Övernäs högstadieskola/Övernäs skola.


Dyra byggprojekt
Här har staden, säger han, hjälp av den systematiska kostnadsjämförelsen med andra städer runtom Åland.
– I Mariehamn planerar vi ofta på ett mycket dyrare sätt. Man tar till utrymmet i överkant och lägger på lite högre kostnader över hela linjen, något som i slutändan leder till att ett bygge blir märkbart dyrare. Projekt ”Ströget” måste granskas för att se hur vi ska hitta inbesparingar. Byggnaderna ska vara rejäla och ändamålsenliga men inte lyxiga. Den guldkant vi har haft i staden genom åren är inte längre möjlig.
Det tänkandet har slagit igenom när det handlar om Nyängens barackdaghem som för 13 år sedan kom till som en tillfällig lösning. Nu föreslår stadsstyrelsen ett elementbygge för totalt 1,7 miljoner euro – inklusive inventarier – vid sidan av det nuvarande daghemmet.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax