DELA

Vill se konkurrenskraftig flotta

RIKSDAGEN. Regeringen måste arbeta vidare för att förbättra den finländska och åländska flottans konkurrenskraft. Det säger riksdagsledamot Elisabeth Nauclér.
I tisdags redogjorde statsminister Matti Vanhanen (C) för regeringens politik under 2009. I diskussionen efteråt underströk Elisabeth Nauclér att regeringen måste fortsätta arbeta för att förbättra konkurrenskraften hos landets flotta – något regeringen lovar i sitt handlingsprogram från 2007.
Den tonnageskattelag som riksdagen tog i december är ett första steg i rätt riktning, tycker Elisabeth Nauclér.
– Men vi får inte glömma de rederier som inte kommer att omfattas av den nya tonnageskattelagen, det handlar om passagerarfärjor såväl som små rederier som skulle behöva få konkurrenskraftiga förutsättningar – samma förutsättningar som rederierna i våra grannländer.

Efterlyser utredning
I regeringsprogrammet skriver regeringen att en utredning ska göras om en generell avsättning kan införas inom beskattningen av sjöfarten.
– Det utredningen måste sättas igång nu. Näringslivet och väljarna måste kunna lita på oss politiker, vi måste föra en trovärdig politik.
Åren 2003 – 2007 gick 1.500 arbetsplatser förlorade när finländska fartyg flaggades ut till andra länder, säger Elisabeth Nauclér.
– Det finns idag 3.500 anställda på de fartyg som nu ställs utanför reformen, låt oss inte riskera att förlora även dem.

ANNIKA KULLMAN