DELA

Vill se fler båt- platser i Saltvik

SALTVIK. Kommunfullmäktigeledamoten Runa Lisa Jansson anser att det behövs fler båtplatser i Saltvik.
Nu ska kommunfullmäktige, i enlighet med Janssons förslag, ge kommunstyrelsen i uppdrag att förhandla med berörda myndigheter om möjligheten att anlägga flytbryggor med båtplatser invid sjöbevakningsstationen i Hamnsundet. (ak)