DELA

Vill satsa på sommardesign

Designstuderande unga som utvecklar fina idéer under några intensiva sommarveckor. Det är vad som sker i sommardesignkontor runt om i Sverige. Till sommaren hoppas Pernilla Karlsson på Åland form att det finns ett sådant kontor också på Åland.
På Nordens instituts kulturfrukost på onsdag morgon informerade Pernilla Karlsson om designkontorsverksamheten i Sverige och utvecklade sina idéer om ett åländskt sommardesignkontor.

Kommuner, företag
Hon kunde berätta om hur svenska kommuner och lokala företag i samarbete med Svensk industridesign anställer unga högskolestuderande för att under sakkunnig ledning ge sig i kast med högst konkreta designprojekt som ofta kunnat lyfta både de deltagande företagens och kommunernas image. För de studerade som deltar ger de sju veckor långa uppdragen nyttiga erfarenheter.
– På en del håll är man så nöjda med verksamheten att man gjort designkontoren till en året-runt-verksamhet.

Får ersättning
För de sju veckornas arbete på sommarkontoren får de studerande, som skall ha minst tre års studier vid högskolor eller universitet och minst fem poäng i design, en ersättning om 23.000 kronor. De företag och andra uppdragsgivare som medverkar betalar 20.000 kronor var.
I Sverige har redan mer än 600 studerande deltagit och arbetat med uppdrag från nästan 700 uppdragsgivare.
Pernilla Karlsson berättade att man från åländsk sida studerat verksamheten i Gävle och varit i kontakt med kontoren på Gotland och i Siljansregionen som båda visat intresse för ett samarbete med Åland.

Finns underlag
Hon tror inte att det kommer att saknas deltagare om man får i gång en verksamhet på Åland till sommaren. Hon räknar med att det finns åländska studerande som fyller kvalifikationerna eftersom det utöver högskole- och universitetsstudierna krävs endast fem poängs studier i design. Meningen är ju dessutom att även icke-åländska studerande skall kunna delta.
Pernilla Karlsson berättar att man beräknar att kostnaderna för ett sommardesignkontor på Åland rör sig kring 70.000 euro.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax