DELA

Vill satsa på Ryssland och Tyskland

Ryssland och Tyskland hör till de marknader som Visit Åland vill prioritera nästa år. Det framgår av verksamhetsplanen för 2012.
I morgon onsdag håller Visit Åland höstmöte på hotell Arkipelag. Då ska bland annat årets turismpris delas ut. Priset gick förra året till landshövding Peter Lindbäck och 2009 till Havsviddens vd Mikael Kraft.
I verksamhetsplanen, som också tas upp på höstmötet, listas vilka marknader som ska prioriteras under 2012. Prio ett är fortsättningsvis riket och Sverige men också St Petersburgområdet i Ryssland och Tyskland är viktiga, enligt Visit Åland.
Till framtida marknader med potential hör Nederländerna, Frankrike, Norge och Baltikum.

Sociala medier
Till det som organisationen också vill satsa lite extra på hör att locka besökare under andra säsonger än sommaren, att undersöka möjligheten att driva EU-finansierade projekt och att hitta nya sätta att nå genomslagskraft i marknadsföringen.
Visit Ålands Facebook-sida på nätet har under hösten registrerat över 100.000 besök per månad. Under nästa år ska ännu mer kraft läggas på sociala nätverk som Facebook och Twitter. (ak)