DELA

Vill K-märka Övernässtugan

Det är inte önskvärt att sälja Övernässtugan och Lotsstugan. I alla fall inte om man frågar stadsarkitektkontoret.
– Både Övernässtugan och Lotsstugan har restaurerats och bör fortsättningsvis kvarstå som en del av stadens kulturarv och vara tillgängliga för stadens invånare och gäster, påpekade stadsarkitektkontoret inför stadsplanenämndens sammanträde i måndags.
I början av året lämnade Anne-Helena Sjöblom med flera in en motion till stadsfullmäktige där de föreslog att staden skulle utreda en eventuell försäljning eller uthyrning av Övernässtugan och Lotsstugan, samtidigt som man skulle säkra stugornas kulturhistoriska värden.
Kulturnämnden har redan tidigare gett sitt utlåtande, och nu lämnar stadsplanenämnden över sina synpunkter till stadsstyrelsen.
Man lyfter fram stugornas värde och poängterar hur viktigt det är att man fortgående underhåller dem. Nämnden tycker också att Övernässtugan bör K-märkas.
– Lotsstugan är K-märkt men skyddet för Övernässtugan är tolkningsbart varför en K-märkning bör initieras av staden, skriver man.
– Vi påpekar också att en förutsättning om man bestämmer sig för att hyra ut eller sälja stugorna är att man bygger sanitetsutrymmen, i dag finns inga sådana faciliteter, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius. (ml)