DELA

Vill införa kostnadstak för ÅHS-vård

Landskapsregeringen vill se nya regler för högkostnadsskydd inom ÅHS.
Förslaget innebär att personer mellan 18 – 65 år endast behöver betala en avgift på högst 375 euro under ett kalenderår. För personer under 18 år och över 65 år sätts kostnadstaket till högst 120 euro. Också personer som får sjukpension på heltid ska omfattas av den lägre kostnaden. Tanken med förslaget är att det ska bli lättare för sjukpensionärer, som kan ha det svårt ekonomiskt, att dra nytta av de hälso- och sjukvårdstjänster som ÅHS erbjuder.
Förslaget hör samman med landskapsregeringens förslag till budget för år 2010. Avsikten är att lagändringen ska träda i kraft den 1 januari nästa år. Lagframställningen lämnades till lagtinget i går. (ak)