DELA

Vill höja kvoten för yrkesfiske

Åland anhåller om att Finland ska förhandla om en ökad kvot för yrkesfiskare. Höjs Finland kvot, höjs också Ålands.
Landskapsregeringen är inte nöjd med det nya kontrollsystemet för EU-fisket som begränsar möjligheterna för fiskare på Åland att sälja sin fångst.
För liten tillgänglig kapacitet för att registrera yrkesfiskebåtar och ökad byråkrati för både tjänstemän och yrkesfiskare är följden för Åland av det nya kontrollsystemet för gemenskapens fiske.
I ett utlåtande om förslaget till hur man ska säkerställa att det nya systemet som landskapsregeringen ska lämna in till jord- och skogsbruksministeriet konstaterar landskapsregeringen för det första att tiden för att analysera förslaget är för kort.
För det andra konstaterar man att själva grundförordningen för kontrollsystemet redan har trätt i kraft och det innebär att förordningen endast innehåller teknikaliteter för hur förordningen ska efterlevas.

Lindring
Det man från åländska håll hade hoppats på var tydligare klargörande hur kontrollförordningen ska efterlevas och även en lindring av förordningens omfattning.
Som Nya Åland redan berättat har den nya fiskeriförordningen lett till att fler yrkesfiskare registrerar sig vilket i sin tur leder till att Ålands kvot för yrkesfiske snabbt fylls.
– De nyregistrerade båtarna bedriver främst fiske av våra kustnära, icke-kvoterade arter. Detta är ett fiske som även funnits tidigare och motsäger inte ett hållbart utnyttjande av bestånden, skriver näringsminister Torbjörn Eliasson (C) i landskapsregeringens utlåtande om ärendet.
Landskapsregeringen konstaterar också i sitt utlåtande att byråkratin ökar så mycket att det inte står i proportion till det småskaliga fiske som främst bedrivs på Åland.
Men däremot önskar landskapsregeringen att Finland ska ansöka om en ändring av kvoten för hur många yrkesfiskare man får ha. Detta meddelar man också jord- och skogsbruksministeriet.
– Om Finlands referensnivå höjs så kan vi också få del av det, säger Eliasson till Nya Åland.

Nina Smeds