DELA

Vill ha sänkt hastighet på utfarterna

40 kilometers maxhastighet på stadens östra och västra utfarter.
Så blir det om landskapet säger ja till de hastighetsbegränsningar som staden nu gått in för.
Bakom beslutet i stadens tekniska nämnd ligger missnöjet med de många olika hastighetsbegränsningarna i staden. I dagsläget är de tillåtna maxhastigheterna 30, 40 eller 50 kilometer men systemet anses vara svåröverskådligt.
Staden tekniska nämnd har sett på olika alternativ till förenklingar, samtidigt som man tar hänsyn till trafiksäkerhetskraven.


Nytt förslag
Nu har man gått in för en lösning som lanserades av Tuula Mattsson (Lib) på nämndens möte i tisdags:
Den högst tillåtna hastigheten i staden blir 40 kilometer i timmen.
Inga ändringar sker i bostadsområden, centrumringen och andra områden där maxhastigheten nu är 30 kilometer i timmen.
Maxhastigheten på stadens utfarter sänks från 50 till 40 kilometer i timmen, men det förutsätter landskapets godkännande eftersom utfarterna är landskapsvägar.
Det gäller:
Österleden (östra utfarten), från Rökerirondellen till kurvan mot Storagatan vid självstyrelsegården.
Västerleden (västra utfarten) från Ålandsplan norrut.
Nya Godbyvägen till stadsgränsen.
Gamla Godbyvägen från rondellen på Bolstavägen (vid Edos mack) till stadsgränsen.
Lemlandsvägen till stadsgränsen.
Sjukhusvägen som går mellan Rökerirondellen vid Österleden och Sjukhusrondellen vid Österleden.
Hammarlandsvägen till stadsgränsen.
Och västra Ytternäsvägen och Järsövägen från Öhbergsvägen och söderut.


Berör många
Alla nämndmedlemmar utom ordföranden Bjarne Blomster (C) röstade för det här förslaget.
– Det här är en fråga som berör många, säger säger nämndens viceordförande Annelie Karlberg (FS).
– Vi hade alla upp det till diskussion i våra respektive grupper och konstaterade att det var spretigt. Många talade för 40 kilometer i hela stan, andra vill ha 50 och 30 kilometer.
Att sänka hastigheten från 50 till 40 kilometer på de ovannämnda sträckorna gör ”väldigt litet i restid”, tror Annelie Karlberg.
Men risken för allvarliga trafikskador minskar mycket.
– Skillnaden om en bilist kör på någon i 40 eller 50 kilometer i timmen är väldigt stor, säger Karlberg.
Nämnden fick också ta del av statistik från Ålands ömsesidigas försäkringsbolag som visade att Åland ligger högt på den nationella trafikskadelistan.
– Det här är kanske ett bra läge att säga att 40 skall vara den högsta hastigheten.
Om en sänkning av hastigheten längs Österleden innebär att behovet av rondellbyggen skulle minska kan hon inte säga. Men med 40 kilometers hastighet kan det bli en ”bättre trafikrytm” längs utfarten som gör det lättare för bilister att ta sig ut på utfarterna även under rusningstid.


Till landskapet
Bjarne Blomster ville behålla maxfarten 30 kilometer i bostadsområden och centrumringen och ha 50 på huvudlederna.
– Jag tror att Mariehamns medborgare vill ha lugn trafik i bostadsområden och i centrum. På in- och utfarterna borde man kunna ha 50 som i dag, det är en hastighet som trafikanterna borde kunna anpassa sig till, säger han.
Nämnden skall nu vända sig till landskapets trafikavdelning för att reda ut om staden kan fatta beslutet att sänka hastigheten från 50 till 40 på landskapsvägarna, eller om man måste lämna in en anhållan till landskapet.
– Om landskapet inte accepterar 40-gränsen så sitter vi kvar med tre olika hastigheter i staden. Det var det som man ville komma ifrån med det här beslutet, säger stadens tekniska chef Kai Söderlund.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax