DELA

Vill ha ökad rätt till tvångsvård

Det finns ett behov på Åland av att utöka myndigheternas rätt att tvångsomhänderta missbrukare som komplement till annan hjälp.
Det anser den parlamentariska referensgruppen för alkohol- och narkotikafrågor.
I en skrivelse föreslår gruppen att landskapsregeringen ska ta ställning till hur man anser att myndigheternas framtida rätt att tvångsomhänderta missbrukare bör utformas för Åland.
”Ifall de åsikter man ger uttryck för kräver ändring av rikslagar bör de motiveras och tillställas berörda riksmyndigheter och Ålands riksdagsledamot.”
Kommittén sammanställde sina diskussioner vid ett möte den 13 januari berättar ordförande Åke Mattsson (Lib).
– Det har erfarits att det allmänt anses finnas ett behov på Åland av att utöka myndigheternas rätt att tvångsomhänderta missbrukare som ett komplement till annan hjälp. Detta för att rädda liv vid svårt missbruk.
Läs mer i papperstidningen! (ak)