DELA

Vill ha oanmälda drogtester i skolor

Efter ett enigt möte i förra veckan vill parlamentariska gruppen för alkohol- och narkotikafrågor nu införa oanmälda drogtest i de åländska skolorna.
– Vi kräver att skolorna ska vara drogfria, säger ordförande Åke Mattsson.
Parlamentariska gruppen för alkohol- och narkotikafrågor beslöt under sitt möte förra veckan att arbeta för slumpmässiga drogtest i skolorna på Åland.
Genomförandet skulle starta omgående, om det inte vore för att lagen sätter sig emot.
– Förvaltningen kommer utreda vilka lagändringar som behövs för att genomföra testerna. Det är omöjligt att starta innan lagstiftningen ändrats, säger Åke Mattsson (Lib), ordförande för gruppen.


Lagen
I dag berörs flera lagstiftningar, till exempel barnskyddslagen, tvångsmedelslagen och grundlagen. Skälig misstanke om droganvändade och elevens godkännande behövs innan ett drogtest kan utföras.
Skulle gruppens förslag införas som tänkt till årsskiftet skulle det innebära att det ovanstående inte gäller.


Komplext
Testerna ska utföras som screening, helst salivprov om de är tillförlitliga och ekonomiskt försvarbara. Testet ska verka som avskräckande, men gruppen är ense om att ett oanmält drogtest inte stoppar narkotikaanvändandet.
– Vi behöver också arbeta förebyggande. Det behövs en attitydförändring och samhället behöver ta avstånd från narkotika, säger Åke Mattsson.
Slumpmässig screening har testats i Sverige och Finland. Drogtester i Björneborg utfördes i mars i år och i dessa blev så många som 72 elever fast för bruk av narkotika. Tre blev fast för langning.
Mattsson säger att det är ett komplext ärende med olika signaler från fältet.
– Några fältare säger att droganvändandet bland unga inte är ett stort problem och att det finns resurser. Sedan finns det andra som säger att det är ett enormt stort problem.


Falsk trygghet
Göte Winé (S) ingår i gruppen och har tidigare varit fältare i många år. Han är skeptisk till om oanmälda drogtest är rätt väg att gå.
– Det behöver vara otroligt nära inpå användandet för att man ska upptäcka något. Det kan ge en falsk trygghet. Visar inte provet något, då har personen svart på vitt att han eller hon inte använder droger och så behöver inte vara fallet, säger Winé.
– Vi måste se på allt, från det förebyggande till vad man kan göra i vården.


Missbrukarvården
Gruppen berörde under mötet även frågan om vem som ska ha ansvar för missbrukarvården, vilket i dag är en kommunal angelägenhet.
– Det finns förslag om ansvaret ska överföras till landskapet. Det är också något vi i gruppen ska titta på och diskutera, men vi måste se till vilken lagstiftning som behövs.
En arbetsgrupp med representanter från utbildnings- och kulturavdelningen och social- och miljöavdelningen samt en juridisk expert och enhetschefen för polisväsendet ska nu tillsättas för att klargöra regelverket kring oanmälda drogtester i skolorna. Samtidigt ska det klargöras vilken landskapsmyndighet som ska ha det lövergripande ansvaret.
Britt Lundberg (C) och Katrin Sjögren (Lib) tillsätter gruppen. Rapporten väntas vara klar 1 november i år.

CECILIA LINDVALL