DELA

Vill ha egen plats för Åland i IMO

LAGTINGET. Camilla Gunell (S) vill att Åland ska bli medlem i International Maritime Organisation (IMO), som reglerar villkoren för den internationella sjöfarten. Organisationen lyder under FN och har 169 medlemmar och 3 associerade medlemmar. Av dessa tre är Färöarna en.
Organisationen fattar beslut om bland annat miljöfrågor och utbildning.
– Ett medlemskap kunda vara av betydande nytta för Åland som sjöfartsnation och ge goda kontakter och ny information till sjöfartsnäringen, sade Gunell i lagtinget i går.
Roger Jansson (FS) höll med om att det vore en värdefull post, men tvivlade på att Finland skulle gå med på att Åland skulle få en egen plats i IMO.
– Men med beaktande av vår starka ställning inom sjöfarten vore det motiverat med egen representation.
Frågan om det är ett kriterium att Åland måste ha egen behörighet inom sjöfarten eller eget sjöfartsregister blev inte klart utredd.
– Jag har för mig att kriteriet är att man fungerar som en nation. I och med att Färöarna har egen behörighet över sjöfarten kan de fungera som en nation.

För små resurser
Men Olof Erland (Lib) var inte lika övertygad om ett Åland behöver en egen plats.
– Det viktiga är att lägga resurser på att stärka sjöfarten via Finland. Våra resurser är för små och vi måste se hur vi ska använda dem på bästa sätt.
Ärendet remitterades till lagutskottet. (ns)