DELA

Vill ha bolag för besökare

LAGTINGET. Anders Eriksson (ÅF) och Danne Sundman (Ob) vill bolagisera Visit Åland.
Bristen på strategi för den åländska turismen gör att Åland blir efter omkringliggande regioner, anser de och ett aktiebolag kunde sköta marknadsföringen av Åland bättre.
Turismstrategin och näringsministern efterlystes i gårdagens lagtingsdebatt.
Hemställningsmotionerna om bolagiseringen av Visit Åland bordlades tidigare för att den nye näringsministern skulle ha tid att sätta sig in i ärendet. När ärendet nu var uppe på agendan var inte näringsminister Torbjörn Eliasson (C) på plats till en början.


Omodernt
– Visit Åland som en registrerad förening känns inte så modernt, sade Anders Eriksson (ÅF). Ett aktiebolag är en flexiblare form.
Anders Eriksson påpekade att det inte är landskapets behörighet att bestämma över föreningen, men han hoppas att landskapsregeringen initierar en diskussion. Han ser även att det finns underliggande problem inom föreningen som bygger på ovisshet om finansiering och maktfördelning
– Jag vill också veta hur det går med turismstrategin som skulle vara klar 28 april.
Om Visit Åland ombildades till ett aktiebolag kunde man också tjäna pengar på sin verksamhet. I dagsläget sköter man bara marknadsföringen, men gör inga bokningar. När övernattningarna i andra regioner omkring Åland ökar, minskar de på Åland.


Ingen bolagisering
Näringsminister Eliasson kom sent in i debatten, men påpekade att turismstrategin görs efter högsäsongen. Han såg ingen anledning till att bolagisera Visit Åland.
– Jag har god erfarenhet av verksamheter som bedrivs av registrerade föreningar. Om man bildar ett bolag ska man ha inkomstsidan under kontroll. Jag tror inte bolagiseringen är det viktigaste just nu. I första hand ska vi få turismstrategin och få upp kvaliteten.
Mer om debatten i papperstidningen.

NINA SMEDS