DELA

Vill ge skattefrihet till nystartade företag

Tre år av vinstskattefrihet till företag som startas efter 2012 och har minst en anställd. Det är ett förslag som näringsminister Fredrik Karlström (Ob) i går lade fram i sin blogg.
– I första hand vill jag få igång en diskussion om hur vi kan uppmuntra företagare på Åland. Jag vill också skifta fokus från en kultur där man ger bidrag till något företag, till att ge alla nya företag ett uppmuntrande ord på vägen, kommenterar Karlström inlägget.

”Ingen aning”
I blogginlägget skriver Karlström att Åland har rätt att stöda sina företag utan att notifiera EU, ifall det totala bidraget understiger 200.000 euro på tre år.
Den nyföretagare som anställer minst en person skulle i Karlströms förslag först betala vinstskatt till finska staten, men kunna få tillbaka pengarna från näringsavdelningen i efterskott.
”Jag har flera gånger sagt att det inte är politikers roll att peka ut vissa näringar som bättre/viktigare än andra. Vi politiker har ingen aning om var framtidens tillväxtpotential finns och inom vilka branscher som kan bli framtidsnäringar”, skriver han.
Läs mer i papperstidningen!

Sara Othman