DELA

Vill ge Åland plats i EU-parlamentet

Regionkommittén, där Åland har sin enda officiella EU-plats, borde läggas ner, anser EU-parlamentariker Carl Haglund.
– I dagens form är den är en skendemokrati.
Istället vill han att Åland ska få en egen plats i EU-parlamentet.
Regionkommitténs huvuduppgift är att uttala sig om aktuell lagstiftning inom EU, men den kan även på eget initiativ utreda hur lagar och planer kan komma att påverka regioner och det lilla, lokala samhället. Regionkommittén har inte någon beslutsfattande roll, påpekar Carl Haglund, och de utlåtanden som kommittén ger används sällan av varken EU-parlamentet eller rådet.
Alternativet till nedläggning är att ge kommittén en verklig makt, säger han.
– I dag handlar om en skendemokrati där man vill låta förstå att regionerna har ett inflytande fast de inte har det.


Egen plats
Haglund tycker också att autonoma regioner i EU ska tryggas representation i Europaparlamentet. För att göra det möjligt har han gjort ett ändringsförslag till rapporten om val till parlamentet.
Rapporten ska utgöra parlamentets ståndpunkt inför Europeiska rådets nästa behandling av parlamentets sammansättning.
– Mitt förslag handlar om att rätta till ett demokratiskt systemfel där självstyrda regioner, med långtgående ansvar för att verkställa EU-direktiv och -förordningar, i dagens läge kan bli utan direkt representation i Europaparlamentet, säger Haglund.
Att driva frågan om en åländsk parlamentsplats är inte helt lätt, säger Carl Haglund. I EU-parlamentet finns grupperingar som inte gärna ökar de autonoma regionernas inflytande.
– Det finns också ett motstånd från många finländare som inte sympatiserar med mig.
Finlands regering konstaterade då parlamentsplatserna senast var aktuella att en eventuell finländsk tilläggsplats bör tillfalla Åland.
Ska Åland ha rätt till en av Finlands platser även om de inte blir fler än i dag?
– Ja, det anser jag.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman