DELA

Vill begränsa buller med egen lag

Det är aldrig riktigt tyst omkring oss, utom när det är elavbrott.
Det säger Carina Aaltonen, första undertecknare på socialdemokraternas hemställningmotion om en åländsk bullerlag.
Bullerdebatter handlar ofta om ljudnivån på Rockoff, men Aaltonen konstaterar att ljudnivån kan vara besvärande hög också i idrottshallar, eller på Mariebad.
Och den som har nedsatt hörsel kan vara extra känslig för höga ljud.
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) har i dagsläget finländsk eller svensk lagstiftning som vägledning. Nu behövs en egen handlingsplan för bullerbegränsning i inomhus- och utomhusmiljöer.

Sten i glashus?
Danne Sundman gillade förslaget och berättade att han njutit av fågelsången på sin morgonpromenad.
Är det inte att kasta sten i glashus, med tanke på att Sundman arbetar för en motorsportbana, undrade Åke Mattsson.
– Många tycker om bullret från motorsport, svarade Danne Sundman. Och visst vill han begränsa bullret så att ljudnivån stiger ”bara när det behövs”.
– Det måste få bullra litet för att Åland skall gå vidare, sade Sundman.
Den som bor i närheten av en spannmålstork kan vara irriterad på ljudet, men det är ”subjektivt buller” som man inte kan eliminera helt.
För den som i likhet med Sundman drabbats av tinnitus är tystnaden inte alltid en behaglig upplevelse.
– För en tinnitusmänniska finns ingen tystnad. Mitt har jag troligen fått när jag kört mc. Kör man mc skall man alltid ha öronproppar.
Det största problemet är det buller som inte kan lagstiftas bort, till exempel att barn och ungdomar med mp3-spelare hör på musik i hörlurar på hög volym. För att få bukt med det måste man informera, sade Raija-Liisa Eklöw (Lib).

Som i riket
Barbro Sundback (S) föreslår att landskapet går in för en blankettlag, alltså att man kopierar den lag som gäller på fastlandet.
– Hur kan ÅMHM utfärda bullerbeslut när vi inte har egen lagstiftning?
Roger Jansson (FS) påpekade att ÅMHM har använt landskapets lagstiftning om miljöskydd från 2008, som begränsar miljöfarlig verksamhet för människor och djur. Och att de beslut som man tagit har varit helt lagliga.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax