DELA

Vill avskaffa lantbruksavbytare

LAGTINGET. Uppmuntra privata initiativ när det gäller avbytarservicen – så långt verkade de flesta vara överens när kostnader för lantbrukarnas avbytarservice debatterades i lagtinget i går. Men sedan gick åsikterna rejält isär.
– Det här systemet är orättvist mot andra småföretagare, tycker Fredrik Karlström (Ob).
Den huvudsakliga ändringen av lagstiftningen innebär att landskapet från och med årsskiftet kommer att uppbära en avgift för nyttjande av avbytarhjälp. Avgiften skulle bli 15 euro per semesterdag.
Avgiften kommer att uppbäras för såväl landskapsanställda avbytare som privatanställda avbytare. På det här sättet hoppas landskapsregeringen kunna minska kostnaderna för avbytarverksamheten med 100.000 euro per år.
Förslaget är det första steget i en allmän översyn av systemet för avbytarverksamheten.
– Under nästa år är avsikten att landskapsregeringen ska komma tillbaka med ytterligare förslag till förändringar i lagstiftningen som berör lantbrukarens rätt och fördelning av ledigheter som bättre återspeglar förutsättningarna inom de olika produktionsinriktningar som omfattas av lagstiftningen, sade näringsminister Jan-Erik Mattsson (C) när han presenterade förslaget.


Vill ha privata initiativ
Avbytarsystemet kom till under inkomstpolitiska förhandlingar mellan staten och producentorganisationerna, sade Henry Lindström (C).
– Det gjordes istället för att höja priset på produkterna. Det finns också i flera andra länder och är godkänt av EU.
Från jordbrukshåll har man accepterat den föreslagna avgiften, säger Lindström.
– Men man vill också kunna ställa högre krav på de avbytare som erbjuds.
Centergruppen hoppas att näringsutskottet ska se närmare på hur man ska kunna stimulera fler privata initiativ.


Vill skrota systemet
Fredrik Karlström (Ob) har länge argumenterat för att systemet ska upphöra. Han tycker att landskapsregeringens förslag är ett steg i rätt riktning – men långt ifrån tillräckligt.
– Avbytarsystemet är orättvist för andra företagare som jobbar lika mycket som en lantbrukare. Varför ska skattebetalarna stå för lantbrukarnas semestervikarier?
Karlström säger att han har en förståelse för att systemet behövs när det gäller mjölkproducerande bönder, men inte när det gäller de lantbrukare som arbetar med till exempel fåravel eller biffkor.
– De ska betala för sig själv som alla andra företagare gör när de tar ut semester.
Steg två i budgetförslaget är just att ta reda på vilka andra grenar av primärnäringarna som kan få ta del av förmånerna på olika sätt, replikerade finansminister Mats Perämaa (Lib).
– Där kan man tänkas särskilja mjölk- och köttproduktion.


Lyxtillvaro
Barbro Sundback (S) tycker liksom Fredrik Karlström att systemet är otidsenligt och svårt att försvara.
– Vad gör ägaren till en mindre butik på Torggatan när hon får svininfluensa? Vem ställer upp då för att trygga verksamheten? Det finns inga avbytarsystem för de andra företagarna.
– Lantbrukarna kan också välja att anställa anhöriga, då hålls ju pengarna inom familjen. Det är rena rama lyxtillvaron.
Tack vare systemet med avbytare har Åland i dag en levande landsbygd och ett öppet landskap, menar Jan-Erik Mattsson.
– Vi har inte så många andra verktyg att stimulera jordbruket med, håller Jan Salmén (C) med.
Lagförslaget remitterades till näringsutskottet.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax