DELA

Vill att landskapet ska skynda på med vindkraftsstöd

LAGTINGET. Självstyrelsepolitiska nämnden har behandlat landskapsregeringens årsberättelse för senaste år och lämnat över sina kommentarer till lagtinget.
Brådskande ärenden för detta år är bland annat inmatningstariffer och reservkraftsförsörjningen säger nämnden.
I självstyrelsepolitiska nämnden ingår talman Roger Nordlund (C), Gunnar Jansson (Lib), Gun-Mari Lindholm (Ob), Anders Eriksson (ÅF), Camilla Gunell (S); Raija-Liisa Eklöw (Lib), Harry Jansson (C) och Roger Jansson (M). De har granskat landskapsregeringens berättelse för tiden 1 november 2009 till sista oktober 2010.
Nämnden har bland annat kommenterat följande punkter som presenterades för lagtinget förra veckan och behandlas som bäst i plenum.

Hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och näringsrätt
Den parlamentariska kommitténs betänkande måste snarast förverkligas för att man utan dröjsmål ska kunna göra nödvändiga ändringar i lagar eller förordningar.
Fokus ska läggas på att öka fast bosättning och att utveckla turismen.
Riktlinjerna bör korrigeras för att stämma överens med lagen.

Svenska språket
Ahtisaarigruppens handlingsprogram är positivt men svenska språkets bevarande på Åland har en annan betydelse. Finland har särskilt ansvar att bevara Ålands svenskspråkigt och landskapsregeringen behöver ta till kraftfulla åtgärder för att komma vidare i frågan.


Förnyelsebar energi
Ärendet är brådskande eftersom stödsystemet för förnyelsebar energi tagits i bruk den 1 april 2011 och de åländska vindkraftsbolagen får en sämre situation om ärendet fördröjs ytterligare eftersom bolagen i riket ingår i stödsystemet.
Läs mer om vad nämnden lyfter fram för punkter i dagens pappersversion av Nya Åland!

Nina Smeds