DELA

Vill att lagtinget river upp försäljningsbeslut

En representationsgrupp på elva personer slöt upp när kommunerna på norra Åland uppvaktade landskapsregeringen och minister Roger Eriksson (Lib) om Godby centers framtid.
– Vi hoppas på en dialog i frågan, sade Getas kommundirektör Erik Brunström.
Som Nya Åland berättade i går har Finström, Sund, Geta, Saltvik och Vårdö i en gemesam skrivelse uttryckt sin oro för framtiden för poliskansliet och Ålands hälso- och sjukvårds verksamhet i Godby center. Oron bygger på lagtingets beslut att landskapet ska sälja ut sina aktier och därmed ägandet av i fastighetsbolaget Godby center.
Igår uppvaktade en delegation från de fem kommunerna kansliminister Roger Eriksson i frågan.

Bekräftad risk
– Vi önskar att landskapsregeringen ska föra en ny framställning till lagtinget, så att lagtinget kan ta tillbaka sitt tidigare beslut. Det har ju hänt förr när man gjort misstag och tagit fel beslut, säger Runar Karlsson, viceordförande i Saltviks fullmäktige och tillika lagtingsledamot.
Runar Karlsson säger att man fått bekräftat att det finns risk för polisen och ÅHS flyttar sin verksamhet om man måste börja fungera som hyresgäst under en ny, privat ägare av Godby center.
– Se hur det att gått för AMS, som nu är hyresgäster privat och måste krympa sina lokaler eller eventuellt flytta för att klara hyran.

”Godby ska blomstra”
Roger Eriksson lovar föra kommunernas åsikter vidare till övriga ministrar och lyfter fram att landskapet har samma målsättning som kommunerna.
– Ambitionen är att Godby ska blomstra och att det ska vara en naturlig centralort på norra Åland. Det är bra att kommunerna engagerar sig i samhällsbyggandet, säger Roger Eriksson, som hänvisar till att det redan enligt lagtingets beslut är villkorat att nuvarande verksamhet ska få fortsätta för att en försäljning ska ske.

Arbetsplatser
Delegationen påpekar att de representerar de cirka 6.000 personer som bor på Åland, drygt 20 procent av landskapets invånare.
– Och av dessa är det därtill rätt många som är äldre och kanske inte vill köra längre än till Godby för till exempel vård, säger Geta kommunstyrelses ordförande Ingvar Björling, som även påpekar att man indirekt från landskapet sida minskar på antalet arbetsplatser i regionen.
– Vi på norra Åland ser ju fram emot alla utlokaliseringar som det talats om , men nu ser vi detta i stället som i praktiken är det motsatta, säger Saltviks fullmäktigeordförande Runa-Lisa Jansson.

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax