DELA

Vilket alternativ är bättre?

Nu finns ytterligare ett förslag till de nya bostadshus som staden planerar vid Rönnbergs torg längs Österleden.
Stadsarkitekten vill att allmänheten skall få säga sin åsikt om förslagen
Då förslaget till nytt bostadsområde behandlades i stadsutvecklingsnämnden i våras skickades det tillbaka till stadsarkitektkontoret med önskan om att det skulle finnas mera utrymme mellan byggkropparna så att de som bor längre in kan bibehålla så mycket som möjligt av utsikten till Slemmern.
I det nya förslaget ligger byggnaderna följaktligen glesare men de är samtidigt högre.
Stadsutvecklingsnämnden skall ta ställning till de två alternativen på sitt möte den 15 september.
Stadsarkitekt Sirkka Wegelius anser att också allmänheten skall få säga sitt i samband med ett samrådsmöte. Men Wegelius anser också att det här kunde bli ett pilotprojekt där man försöker nå också flera befolkningsgrupper genom sociala medier, stadsbiblioteket och stadens hemsida.
På bilden syns till vänster det första förslaget där byggnaderna ligger närmare varandra och bildar små kvarter. Till höger alternativ två där husen är högre, ligger glesare och är placerade i rader.

Titte Törnroth-Sarkkinen