DELA

Vilken presidentkandidat tycker som du?

Har du koll på vad presidentkandidaterna står för?
Lugn, nu kan du ta hjälp av Nya Åland.
Fårn i dag kan du testa dina åsikter mot kandidaternas i vår valmaskin
Testet är ett samarbete mellan de finlandssvenska och åländska tidningarna tidningarna, där mediakoncernerna HSS och KSF driver projektet. Hittills har över 7000 personer svarat på frågorna.
– Vi siktar på att minst 20 000 personer ska delta i testet, säger Patrik Stenvall på HSS media.
Testet har kommit ut i samband med det kommande presidentvalet i Finland. Huvudtanken bakom testet är att privatpersoner kan gå in och svara på samma 15 frågor som samtliga presidentkandidater svarat på. När testet är slut jämförs de egna svaren med presidentkandidaternas. En kort lista med de kandidater som matchar de egna svaren bäst framställs på skärmen.


Blandade frågor
Testet utgörs av en blandning av olika politiska frågor för att få en så bred översikt som möjligt. Under varje fråga finns samma svarsalternativ där man kan välja hur mycket man håller med eller ställer sig emot påståendet. Dessutom kan man fylla i hur viktig man tycker att frågan är. För att kunna fördjupa sig mer i de kandidaterna som bäst matchar de egna svaren, kan testet och resultatet skickas via mail.
Förutom världsligare frågor som exempelvis rör framtida utrikeshandel och globalisering finns även frågor som endast rör Finland som land. Några exempel på detta är huruvida Finland i framtiden både ska ha svenska och finska som nationalspråk, samt om en könsneutral äktenskapslag ska inskaffas.

Julia Nyback

Här kan du prova valmaskinen!