DELA

Viktigt se upp – uppåt

Är du ute och går vid en byggnad kan det vara skäl att se upp uppåt.
Polisen fick i går flera samtal av personer ”som har oroat sig för is och snö som finns på taken i Mariehamn och för den fara som detta medför för personer som promenerar på trottoarerna”.
– Polisen råder alla att välja den tryggaste vägen och titta efter noga vart man än promenerar ifall man befarar att snö eller is kan falla ner på en, skriver polisen på sin hemsida, och hänvisar till Ordningslagen (2010:23) som säger följande:
”Ägaren eller innehavaren av en byggnad eller konstruktion i tätort eller en företrädare för dem ska se till att sådan snö eller is eller något annat föremål eller ämne som faller ner från byggnaden, konstruktionen eller någon annan motsvarande plats inte medför fara för människor eller egendom.”
Lennart Johansson, brandchef för räddningsområde Ålands landskommuner, har också en hälsning till fastighetsägarna:
– På grund av redan stora snömängder och med väderutsikter som lovar mer snö och hårda vindar uppmanas fastighetsägare att se över risken för takras. Vid eventuella åtgärder bör försiktighet, sakkunskap och arbetarskydd beaktas. Undvik att vara ensam vid granskning eller utförande av ev snöskottning. (ms)