DELA

Viktiga vattenfrågor ventilerades

En strategi för att säkerställa dricksvattenförsörjningen på Åland ska utarbetas.
Om två år ska strategin vara klar, och arbetet inleddes i går med ett diskussionsmöte i lagtingets auditorium.
Hur ska vi skydda vårt dricksvatten? Det var frågan som diskuterades på mötet i går, ett möte som samlade ett 20-tal deltagare.
Miljöminister Katrin Sjögren inledde genom att lyfta fram hur viktig vattenfrågan är.
– I vissa länder startar frågan om tillgång och efterfrågan på vatten krig, och även här på Åland är vattenförsörjningsfrågan på tapeten, sade hon innan hon lämnade över ordet till landskapets vattenbiolog Mikael Wennström.
– För att säkerställa hög kvalitet på rening av dricksvattnet och vid distribution krävs fortgående tillsyn, konstaterade han.
– Finns det resurser för den tillsynen? frågade man i publiken.
– På vattensidan börjar vi komma långt. Alla stora och små vattenbolag har egen kontroll, försäkrade Magnus Eriksson, ansvarig för tillsyn av dricksvatten vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.


Brunnar utgör reserv
Wennström lyfte också fram behovet av ett väl utbyggt ledningsnät inklusive reservnät.
– Det såg vi till exempel i somras när vattenledningen brast i Långsjön.
Christian Nordas, vd på Ålands vatten, vill veta mer exakt vad man begär av ett reservnät.
– Man behöver veta vad man vill uppnå. Hur många kubik vatten per person och dygn?
Magnus Eriksson lyfte fram brunnar som en möjlig vattenreserv.
– Kommunerna klarar sig med de brunnar vi har i dag. De producerar 120 liter vatten per person och dygn, enligt mätningar som gjorts med brunnarna längs med Ålands vattens ledningsnät.


Hålla brunnen igång
Problemet enligt deltagarna på mötet är att många brunnar redan har fallit bort, och att fler kommer att göra det med tiden.
– Det krävs att man pumpar ur dem nu och då för att hålla dem igång.
En möjlighet, som redan är verklighet i Lemland och Vårdö, är att låta brandkåren nyttja brunnarna när de fyller på vatten i sina tankbilar.
– Det är en viktig fråga. Man borde slå fast hur man ska göra för att hålla brunnarna igång, ansåg publiken.


Samråd med vattenbolag
Nu går arbetet med strategin vidare och under nästa år planerar landskapsregeringen att genomföra ett samråd med alla vattenbolag.
2010 ska strategin vara klar. Om den inte är det kan man vänta sig att EU agerar.
– På vilket sätt vet vi inte, men om vi inte kan visa upp en strategi 2010 kommer de säkert att agera på något sätt, sade Wennström.

MALIN LUNDBERG

malin.lundberg@nyan.ax

Foto: JONAS EDSVIK