DELA

Viktiga Ålandsfrågor i nytt regeringsprogram

Regeringsprogrammet är positivt på många sätt för Åland säger riksdagsledamot Elisabeth Nauclér. Självstyrelsen, sjöfarten, språket och vindkraften finns alla med i skrivningarna.
Regeringsprogrammet spikades i fredags kväll och får Ålands del finns en del viktiga frågor rapporterar Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér.
n Justitiepolitik
Här går man in för att utveckla, modernisera och värna om självstyrelsesystemet. Därutöver lovar regeringen särskilt att trygga en fungerande kommunikation på svenska mellan riket och Åland. Samordningen av Ålandsärenden ska också utvecklas.
n Näringslivspolitik
För Åland handlar det främst om sjöfart och vindkraft. De sparåtgärder (20 miljoner euro) som sjöfarten ska utsättas för berör inte bemanningsstödet eller miljöstödet för fartygsbyggen. Inbesparingarna görs på andra områden vilket är fördelaktigt för Åland.
Angående vindkraften fortsätter investeringsstöden för förnybar energi och i regeringsprogrammet skriver man att vindkraftverken ska placeras på områden som är bäst lämpade för verksamheten, vilket ger poäng för blåsiga Åland.
n Utrikesförvaltning
För första gången nämns Åland under denna punkt i ett regeringsprogram . Här säger man att Åland möjligheter att påverka i EU-ärenden ska tryggas .

Noggranna förhandlingar
Elisabeth Nauclér har deltagit i förhandlingarna i den utrikespolitiska arbetsgruppen som representant för svenska riksdagsgruppen tillsammans med Calle Haglund, Jan-Erik Enestam och Gunvor Kronman. Nauclér har även bevakat de åländska frågorna i andra arbetsgrupper.
– Det har under veckorna som gått varit fråga om ytters noggranna förhandlingar, med överraskande vändningar, det har funnits krav på stora inbesparingar samtidigt som man gått in för att stöda de allra svagaste i samhället. Nu är det emellertid klart och med ett gott resultat för både Finland och Åland, skriver Nauclér i ett pressmeddelande.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax