DELA

Viktig dag vid Nordiska rådet

Viveka Eriksson mötte statsministrarna, Britt Lundberg jämförde lärarutbildningar och Mats Perämaa deltog i ekonomimöte.
De åländska representanterna fanns med i hetluften under gårdagens Nordiska rådet-möten i Helsingfors.
Lantråd Viveka Eriksson deltog i ett möte med de nordiska statsministrarna samt Grönlands och Färöarnas ledare. På mötet diskuterade man bland annat arbetet med rivande av gränshinder.
Ordförande i Gränshinderforum Ole Norrback redogjorde för arbetet. Han poängterade särskilt undvikandet av att skapa nya hinder genom lagstiftning som inte samordnas med övriga nordiska länder.
– Viveka Eriksson tog upp Ålands särskilda situation genom sitt geografiska läge mitt emellan Finland och Sverige, och de problem som detta innebär för återflyttande pensionärer, studerande ålänningar i Sverige, sjöfarten och för företagare, berättar Ålandskontorets informationssekreterare Gunnar Westerholm.

Ålands ekonomi
Finansminister Mats Perämaa deltog i de nordiska finansministrarnas möte. Han informerade om den ekonomiska situationen på Åland och hur händelserna i omvärlden kan komma att påverka den.
När man diskuterade aktuella skattefrågor berättade Perämaa att det nordiska dubbelbeskattningsavtalet nu behandlas av Ålands lagting.
– Han betonade vikten av att arbetet i fortsättningen organiseras så, att landskapet Åland kan delta i beredningen, eftersom gränsbeskattningsfrågorna har stor betydelse för landskapet.

Intressant exempel
Utbildningsminister Britt Lundberg deltog i ett möte för utbildningsministrarna i Norden.
– Åland uppfattas i Norden som ett intressant exempel. Mötet ville veta hur det fungerar på Åland där man har en lärarkår som är utbildad både i Sverige och Finland, berättar Lundberg som höll ett anförande där hon jämförde de båda lärarutbildningarna.
Presentationen ledde till en omfattande diskussion om lärarnas status och i vilken grad lärarutbildningen skall vara praktisk eller akademisk.
– Från åländskt håll framförde vi att det ena inte skall utesluta det andra och att man behöver vara observant på att skolan håller på att få ett alltför omfattande ansvarsområde – allt från familjeterapeut till socialarbetare – långt från att bara undervisa, berättar Lundberg.
Vid mötet fattades även beslut om ett toppforskningsinitiativ där en halv miljard svenska kronor skall användas för gemensam nordisk forskning inom ämnena energi, klimat och miljö.
Lundberg framförde att de självstyrande områdena inklusive Åland saknas i initiativet.
– Även om vi inte bedriver någon toppforskning så kunde Åland utgöra ett spännande testområde, föreslog hon.

Kärnkraft
Lagtingsledamot Raija-Liisa Eklöw ställde en fråga till Sveriges samarbetsminister Cristina Husmark Pehrsson under de nordiska samarbetsministrarnas frågetimme. Frågan gällde arbetet med att förhindra den radioaktiva nedsmutsningen som hotar Östersjön. Eklöw ställde frågan eftersom Sverige håller på och arbetar med anläggningar för slutförvar längs kusten.
Sveriges samarbetsminister lovade att föra frågan vidare till miljöminister Andreas Carlgren.
I dag hålls de sista sammanträdena i Helsingfors. Bland annat ska kultur, miljö och globalisering diskuteras. På agendan står också val av nya medlemmar till Nordiska rådet.

MALIN LUNDBERG