DELA

Vikings chefer fick bonus

Viking Line betalade ut totalt 146.000 euro i bonus åt vd Mikael Backman och den övriga ledningsgruppen under räkenskapsåret 2009-2010.
Räkenskapsåret var 14 månader i stället för tolv eftersom Viking Line nu har gått in för redovisning enligt kalenderår. Året var dessutom det första med det nya bonussystemet.
Bonus delas ut till vd Mikael Backman och ledningsgruppen på sex personer – vd-ersättaren Jan Hanses, vice verkställande direktörerna Kent Nyström och Pavlos Ylinen samt direktörerna Harri Winter, Bengt Lindberg och Tony Öhman. De fick alltså dela på 146.000 euro för fjolåret.
I årsberättelsen framgår att storleken på bonustillägget påverkas av både räkenskapsperiodens ekonomiska resultat och den personliga arbetsinsatsen. Bonusen kan uppgå till högst 35 procent av årslönen.
Läs mer i papperstidningen! (ao)