DELA

Viking sätter press på politikerna om turism

– När vi fattade vårt beslut om att investera 60 miljoner euro i vår nya färja ADCC gjorde vi det utgående det beslut om turismstrategi som lagtinget tog 2003. Vi har tagit ansvar för vår andel och nu är det viktigt för oss att landskapet tar ansvar för sin, säger Viking Lines vd Nils-Erik Eklund.
I strategin som Eklund talar om nämndes en utveckling av idrottscentret i Godby, en utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum och byggnation av kk-huset och en ny golfbana.
I tisdags bjöd Viking Line in det nya lagtinget till ett möte för att diskutera den åländska turiststrategin. Ungefär 20 politiker deltog.
– Det finns en del nya personer i lagtinget och vi ville träffa dem personligen för att berätta att vi är intresserade av att skapa ett samarbete med dem gällande den åländska turiststrategin, säger Nils-Erik Eklund, Viking Lines vd.
Viking Line framhöll på mötet att det främst är två faktorer som är viktiga i deras ögon.
– För det första att trafiken skall fungera året runt. Man behöver uppmärksamma allt det som är intressant på Åland under vardagar på hösten, vintern och våren. På weekenden och sommaren rullar det på av sig själv, men den här tiden behöver man uppmärksamma.
Viking Line tycker också att det är viktigt att de som reser till Åland stannar här en eller flera nätter.
– Genom vår stora satsning på ADCC är det en nödvändighet och en målsättning. Det är de här gästerna som är mest attraktiva för oss, och även för de företag som sysslar med logi, restaurang, transport eller upplevelser.


Vill ha golfbana
Viking Line poängterade också att det är viktigt att satsa på turism av hög kvalitet.
– Till exempel stugor av hög kvalitet och standard är de som går först hos oss.
På mötet framhöll Viking Line också att det är viktigt för dem att de åländska politikerna lever upp till det beslut de tog 2003 gällande den åländska turiststrategin.
– I strategin ingick kk-huset, en ny golfbana, utbyggnad av sjöfartsmuseet och utveckling av idrottscentret i Godby.
Eklund förklarar att Viking Line då de investerade i ADCC räknade med att strategin skulle följas.
– Vi har tagit ansvar för vår andel genom investeringen i ADCC och nu är det viktigt för oss att landskapet tar ansvar för sin. Vi säger inte var, när eller hur en golfbana skall byggas, men finns den med i strategin kan man inte på grund av oenighet nu säga att det inte blir något. Vår förhoppning är att på samma sätt som vi har gjort vårt bästa för att marknadsföra Åland skall landskapet göra sitt.


Kan stöda ekonomiskt
Eklund säger att politikerna kom med en stor mängd förslag och synpunkter på det Viking Line hade att säga.
– Det fanns ett stort intresse av att få veta huruvida näringslivet stöder verksamheten i en golfbana. Viking Line stöder redan golfbanorna både i Kastelholm och i Eckerö Storby, till exempel genom reklamsponsorering, marknadsföring och genom att vi säljer golfpaket.
Viking Line är även villigt, om det skulle behövas, bidra med pengar för att bygga en ny golfbana.
– Det är nog ett samstämmigt intresse som finns hos rederierna, att vara med och stöda på det sätt som är rimligt.
– En golfbana fyller en viktig funktion. Golfare är de turister som ger den högsta intäkten per person och dygn.

MALIN LUNDBERG