DELA

Viking redovisar stor vinst

Viking Lines senaste delårsrapport visar att koncernen på ett år inte bara har vänt sitt rörelseresultat från minus till plus utan också gjort en vinst på över 9,5 miljoner sedan i fjol.
Flera olika faktorer bidrar till det positiva resultatet.
– Vi har väldigt många duktiga anställda som har koncentrerat sig på god service och kvalitet och med det har inte bara passagerarantalet ökat utan också den summa som passagerarna spenderar ombord. Dessutom har vi också ökat fraktvolymen.
Så väljer Viking lines vd Nils-Erik Eklund att själv förklara koncernens storvinst.
Men det finns också andra faktorer som har lett till att Viking seglat i medvind från början av mars till slutet av april.

Billigare bränsle
En bidragande faktor till det goda resultatet är landets sjöfartspolitik. Den lagändring om sjömännens sociala avgifter som trädde i kraft vid årsskiftet har reducerat personalkostnaderna med cirka 1,3 miljoner euro.
Dessutom har bränslet varit billigare i år, nästan 4,4 miljoner har man kunnat spara in på den posten. Det är nästan hälften av hela vinsten.
Trots det goda resultatet är Eklund inte helt nöjd.
– Det är definitivt ett steg i rätt riktning men det är inte tillräckligt bra.
Varför inte det?
– Vi har två nya färjor på gång och vi behöver ett ännu bättre resultat för att betala räntor och amorteringar. Men det är positivt att se att vi har möjligheter att förnya vår flotta!

Viking dominerar
Koncernens omsättning var totalt 193,71 miljoner euro, det är en ökning på nästan 12 miljoner sedan motsvarande halvårsperiod i fjol. Rörelseresultatet för den delårsrapporten var minus 7 miljoner, i år är det resultatet plus 2,5 miljoner.
Passagerarintäkterna ökade med 6,3 procent till drygt 177,5 miljoner euro och fraktintäkterna med 7,8 procent till drygt 14,4 miljoner. Passagerarantalet steg med 1 procent till 2.604.411.
Marknadsandelarna på samtliga rutter har förstärkts. På Åbo-Åland-Stockholm dominerar Viking med 52,4 procent, på rutten Helsingfors-Åland-Stockholm steg marknadsandelen med 1,7 procentenheter till 45,6 procent.

titte.tornroth@nyan.ax