DELA

Viking och vågkraft i finsk media

Vikings nya fartygsbeställning, att ålänningar lever länge och pilotprojekt med vågkraft väckte finska medias intresse i oktober.
Viking Lines beslut att beställa ett nytt kryssningsfartyg från STX varvet i Åbo och detaljerna kring detta analyserades i 16 artiklar i finskspråkiga tidningar och i två nyhetssändningar i finska TV4 i oktober, berättar Ålandskontoret i sin pressöversikt.
Statistikcentralens siffror om finländarnas hälsa och förväntat antal levnadsår visar att det finns stora regionala skillnader i landet. Ålänningar lever längst och har lägst dödlighet i kranskärlsjukdom. Bland annat ärftliga faktorer, levnadsvanor, skillnader i utbildningsnivån och ekonomiska förhållanden tros ligga bakom de markanta skillnaderna mellan Åland och resten av landet. Detta togs upp av 20 tidningar och tre radio- och tv-inslag.
TV1 Kuuden talous och kanalens huvudnyheter sände den 7 oktober ett inslag om det åländska pilotprojektet att förverkliga Östersjöns första vågkraftverk, baserat på teknik utvecklad vid Uppsala universitet. Det åländska pilotprojektet kostar 1,5 miljoner euro.
Detta är bara några exempel på vad för ämnen med Ålandsanknytning som lyft fram i finska media under oktober. Totalt registrerades 256 träffar på sökordet Åland. Pressöversikten är sammanställd av Maija Nunez på Ålandskontoret i Helsingfors.
Läs mer i papperstidningen!

Anna Björkroos