DELA

Viking-meddelande om uppsägningar

Som ett led i arbetet att förbättra Viking Lines lönsamhet genom rationaliseringar och verksamhetsutveckling har styrelsen givit VD i uppdrag att vidta åtgärder med målsättning att förbättra M/S Rosellas lönsamhet.
Det sägs i ett börsmeddelande som sänds ut på tisdagseftermiddagen.
Meddelandet fortsätter:
”Berörda avtalsparter har idag kallats till MBL-/samarbetsförhandlingar med anledning av en planerad omläggning till säsongstrafik på rutten Mariehamn – Kapellskär. Den planerade trafikomläggningen kommer att medföra arbetsbrist, som kan föranleda uppsägning av personal både i land och ombord.”