DELA

Viking Lines vd slutar

Viking Lines vd Nils-Erik Eklund lämnar sitt uppdrag i början av 2010. Han går då i pension vid en ålder av 63 år.
Vid Viking Lines ordinarie bolagsstämma i början av 2010 lämnar Nils-Erik Eklund tjänsten som verkställande direktör efter att har suttit på Viking Lines vd-post sedan 1990.
– Om två år har jag arbetat som vd i 20 års tid och jag har därför bett styrelsen om att få lämna mitt uppdrag, säger Eklund som vid den tidpunkten fyllt 63 år.


Påbörjad rekryteringsprocess
Styrelsen har inlett rekryteringsprocessen för en ny verkställande direktör. Det är ännu oklart hur lång tid den processen tar.
Styrelsen har därutöver utsett Jan Hanses, en av Viking Lines tre vice vd:ar, till direktörens nya ersättare från och med den 1 november 2008, en post Kent Nyström då kliver av
– Att Kent Nyström inte längre är min ersättare handlar helt enkelt om en generationsväxlingfråga, säger Nils-Erik Eklund.
Hanses har varit anställd som vice vd sedan 2005. Dess för innan var han bolagets juridiska direktör i 15 år. (mn)