DELA

Viking lines bokslut visar inga större förändringar

Det syns inga väsentliga förändringar i Viking lines bokslut för senaste räkenskapsperioden meddelar koncernen i sitt bokslut. En dividend på 0,65 euro per aktie föreslår styrelsen.

Under perioden 1 november 2009 – 31 december 2010 uppgick koncernens omsättning till 569,9 miljoner euro. Rörelseresultatet uppgick till 16,1 miljoner euro och resultatet efter skatter var 10,5 miljoner euro.
– Den svenska kronans förstärkning har inverkat positivt på intäkterna, men har även medverkat till ett förhöjt kostnadsläge inom koncernen. Nettoeffekten är positiv för koncernen, skriver koncernen i sin kommuniké.

Det stigande priset på bränsle och det exceptionella prisläget ökade kostnaderna för trafiken.

Viking Line övergår från räkenskapsår till kalenderår för sitt bokslut vilket innebär att det aktuella bokslutsåret blir 14 månader i stället för 12 månader. Resultatet ökade inte trots detta, dels beroende på att de tillkommande månaderna avser lågsäsong och dels på grund av de kraftigt höjda bränslepriserna uppger man
Antalet passagerare på Viking Lines fartyg uppgick till 7 324 047 under räkenskapsåret. Viking Lines fraktvolymer var 128 659 fraktenheter.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman beslutar om en dividend på 0,65 euro per aktie till en sammanlagd summa på 7.020.000 euro och i det egna fria kapitalet kvarlämnas 60.049.120,13 euro.
– Det har inte inträffat väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens utgång. Bolagets soliditet är god och styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen inte äventyrar bolagets soliditet, skriver bolaget.
Läs mer i morgondagens Nya Åland. (ns)